Skip to main content

ZOA klimaatrapport: klimaatmigratie wakkert nieuwe conflicten aan

Klimaatverandering raakt vooral de meest kwetsbare gebieden in de wereld en veroorzaakt daar migratiestromen en conflicten. Het Klimaatrapport van noodhulporganisatie ZOA laat aan de hand van cijfers en ervaringen zien dat schaarste, migratie en geweld elkaar voortdurend versterken. “We moeten deze spiraal doorbreken”, stelt Joël Voordewind, één van de twee schrijvers van het rapport.

ZOA KLIMAATRAPPORT 

'Maak mensen weerbaar om spiraal te doorbreken.'

Er is een nauwe samenhang tussen klimaatverandering, conflicten en vluchtelingenstromen, zo stelt het ZOA-rapport Klimaatverandering, van schaarste naar conflict

Door het veranderend klimaat worden weersomstandigheden wereldwijd steeds extremer: jarenlange droogte of juist overstromingen, meer en zwaardere cyclonen. Voedsel en schoon drinkwater worden schaars, vooral in gebieden waar mensen al op de rand van het bestaan leven. Mensen trekken weg om ergens anders hun bestaan op te bouwen, maar komen op de nieuwe plek regelmatig in aanvaring met de bestaande bevolking. 

“Schaarste leidt bijna altijd tot conflicten, zowel in het gebied waar de vluchtelingen vandaan komen, als op de plek waar ze naartoe vluchten”, zegt Voordewind. “We zien dat droogte gewelddadige conflicten tussen etnische groepen en tussen nomadische veehouders en boeren aanwakkert. Dat veroorzaakt weer nieuwe vluchtelingenstromen.”

Terrorisme

Het onderzoek ziet ook een verband tussen klimaatverandering en toenemend terroristisch geweld onder jongeren. Voordewind: “De boerentraditie op het platteland gaat al eeuwen van vader op zoon. Boerenfamilies trekken nu naar de steden, waar geen werk en geen toekomst is. Dat maakt jongeren ontvankelijk voor ronselaars van extremistische militante groeperingen. Dat zie je zowel in het Midden-Oosten, als ook in sub-Sahara Afrika.”

Spiraal

Volgens het klimaatrapport van ZOA is het einde van de spiraal nog lang niet in zicht. Er zijn nu wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, waarvan naar schatting 30 miljoen als direct gevolg van klimaatverandering. De Wereldbank heeft becijferd dat het aantal klimaatvluchtelingen in 2050 uitkomt op 216 miljoen.

Klimaatweerbaar

“Het lijkt uitzichtloos, maar dat mag niet verlammen”, zegt Voordewind. “Het Westen moet de ecologische voetafdruk beperken, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen.”

Dat betekent in de eerste plaats levensreddende noodhulp voor mensen die dat nu acuut nodig hebben. Met de juiste aanpak kan er ook veel leed voorkomen worden. “Migratie veroorzaakt spanningen. Daarom moeten we proberen om mensen een toekomst te bieden op hun huidige plek.”

Op basis van onderzoek en ervaringen doet ZOA in het rapport een aantal aanbevelingen om mensen ‘klimaat-weerbaar’ te maken. Zo worden boeren getraind om gewassen te telen die passen bij de nieuwe klimaatomstandigheden (climate smart agriculture). Daarnaast introduceert ZOA het ‘polderen’ in deze gebieden: er worden vredescomités opgezet om de schaarse hulpbronnen zoals land en water te beheren door te praten in plaats van te vechten. Via een soort ‘waterschappen’ (Integrated Water Resource Management) wordt het spaarzame water optimaal gebruikt in droge gebieden. Ook investeert ZOA in het creëren van duurzame banen voor met name jongeren.

Meer over klimaatvluchtelingen