Skip to main content
Kinderen maken hartjes bij een ZOA watertank

Samen maken we een verschil

Geweld, rampen en crises. Droogte en honger. Uitputting en verdriet. Voor miljoenen mensen op de wereld stond 2021 in het teken van overleven. Samen met jou kon ZOA een verschil maken voor mensen in nood.

mede dankzij jouw steun

Wat deed ZOA in 2021 voor mensen in nood?

Bijna 83 miljoen mensen zijn op de vlucht: dat is 1 procent van de wereldbevolking. Achter die cijfers schuilen mensenlevens, waarin een klein of groot gebaar het verschil kan maken. Mede dankzij jouw steun kon ZOA in 2021 veel mensen in nood een hand reiken.

Het leven van Amina (36) uit Nigeria bijvoorbeeld kreeg een positieve wending. Ze was zwanger toen ze met haar man en zes kinderen op de vlucht moest slaan voor het geweld van Boko Haram in haar dorp. Onderweg liet haar man haar in de steek. Ze had helemaal niets meer, en bedelde op straat om wat te eten te krijgen. Amina was radeloos. Gelukkig keerde het tij, toen ze een baan kreeg als voedingsvoorlichter bij ZOA-Nigeria. Haar kinderen gaan nu naar school, en ze kan zelfs haar moeder onderhouden. “Door ZOA heb ik hoop gevonden”, vertelt ze enthousiast.

Amina met haar gezin

Voor de twintigjarige Hussein uit Sudan maakte een waterput het verschil. Voorheen liep hij drie uur per dag naar een dorp in de buurt om water te halen. Maar genoeg voor zijn grote familie kon hij niet dragen. ZOA renoveerde een waterstation, dat nu op zonne-energie werkt in plaats van een dynamo. Deze put levert water aan 3000 mensen in een vluchtelingenkamp en nog eens 25.000 mensen in de omgeving daarvan – waaronder Hussein en zijn familie. “Water is nu voor ons op elk moment van de dag toegankelijk”, zegt hij. “We zijn hier zo blij mee!”

Schoon drinkwater

Veel mensen op de vlucht kampen met een gebrek aan schoon drinkwater. Door klimaatverandering neemt de droogte in veel Afrikaanse landen bovendien toe, waardoor oogsten mislukken en er weinig voedsel is. Door gebrek aan water ontstaan daarnaast vaak conflicten, die het leven onzeker maken. ZOA zorgt daarom in veel landen voor goede watervoorzieningen

Als de nood erg hoog is, brengen we water met vrachtwagens. In een district in de Somalische regio in Ethiopië bijvoorbeeld kregen dit jaar duizend huishoudens zeventien dagen lang twintig liter water per dag aangeleverd. Op drie plekken in het gebied renoveerden we waterputten, waar bijna twintigduizend mensen profijt van hebben. In de regio Oost-Hararghe zorgden we voor plastic watertanks op daken, waar water in opgeslagen kan worden. Tegelijk deelden we waterfilters uit en gaven we voorlichting over hygiëne.

De vernieuwde waterput is echt een zegen”, vertelt de veertigjarige Kpana Kollie, voorzitter van haar gemeenschap in Liberia, waar ZOA ook een waterput renoveerde. “Voorheen moesten we elke dag een eind lopen om water uit een beek te kunnen halen. Nu is het altijd beschikbaar. Hierdoor hebben we veel minder stress.”

Waterput in Afrika

Coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal – maar voor mensen in crisisgebieden is de klap het grootst. De pandemie heeft een verwoestende invloed op de levens van mensen die te maken hebben met gewelddadige conflicten, natuurrampen en economische crises. Mensen worden niet alleen ziek van het virus, maar raken ook alles kwijt door de coronamaatregelen die overheden treffen. ZOA heeft daarom ook het afgelopen jaar speciale corona noodhulp verleend in Colombia, Afghanistan, Sri Lanka, Liberia, Zuid-Sudan, Uganda, Irak, Sudan, Ethiopië en Myanmar.

“Met de elektronische voucher die ik van ZOA kreeg kan ik nu beter voedsel kopen voor mijn kinderen”, vertelt de jonge moeder Wendy, die samen met haar gezin vanuit Venezuela naar Colombia vluchtte – net als miljoenen anderen. Ook in Colombia is het leven zwaar, zeker nu het land hard getroffen is door de coronacrisis. Veel mensen raakten hun inkomen kwijt door een maandenlange nationale quarantaine.

ZOA deelt vouchers uit waarmee de meest kwetsbare mensen eten kunnen kopen – zoals Wendy. “Ik heb geen woorden voor onze dankbaarheid”, zegt ze. “Ik hoop dat hiermee veel meer mensen in nood geholpen kunnen worden!

Uitdelen elektronische vouchers Colombia

Onderwijs

Geen les krijgen, omdat de school dicht is vanwege een lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Miljoenen kinderen wereldwijd hebben hier de afgelopen twee jaar mee te maken gehad. Alleen al in Uganda werden 15 miljoen kinderen, waaronder 600.000 jonge vluchtelingen, geraakt door de sluiting van alle onderwijsinstellingen. Hoewel een klein deel van hen inmiddels weer naar school kan, zit de grote meerderheid nog thuis. De gevolgen zijn desastreus: onderwijsachterstanden, meer schoolverlaters, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en misbruik.

Hoe kun je kinderen in een land als Uganda dan toch les geven? Via de radio! Krap aan vierduizend kinderen volgden de dagelijkse radiolessen die ZOA faciliteerde voor kinderen uit het basis- en middelbaar onderwijs. De vijfjarige Myron hielp juf Val en meester Dick mee in de studio. ZOA deelde ook thuisonderwijs pakketten uit aan ruim drieduizend kinderen en ruim 500 radio’s op zonne-energie. Om de lessen onder de aandacht te brengen, kregen dertig leiders in elke gemeenschap een fiets om de gezinnen te bezoeken.

Hygiëne

In de tien landen waar we coronahulp boden, gaven we ook voorlichting over het voorkomen van verspreiding van het virus. We deelden hygiënepakketten uit. We maakten gezondheidscentra coronaproof, met materialen en door trainingen te geven. We gaven boeren diervoeding, zaden en meststoffen voor een betere oogst.

We deden nog meer. Nog veel meer. Mede dankzij jouw steun konden we in 2021 het verschil maken in de levens van duizenden mensen wereldwijd. We bouwden aan vrede in landen die verscheurd zijn door een verleden van conflict. We gaven onderdak aan mensen die hun huis kwijt zijn, en zetten samen met hen nieuwe woningen neer. We hielpen mensen die alles kwijtraakten een nieuw bestaan op te bouwen.

Mensen bij een tent in een vluchtelingenkamp

Hoop

“Dit is de enige plek waar ik mensen vond die naast me stonden en hoop teruggaven aan mijn kleine hart”, schreef de twaalfjarige Ruwa uit Irak over de veilige ruimte van ZOA in Mosul, waar het getraumatiseerde meisje na de oorlog in haar land terecht kon. Ruwa vond weer hoop – net als vele andere mensen in nood waarvoor ZOA er mocht zijn. 

Ook in 2022 zetten we ons graag in voor onze naasten in crisisgebieden. Onze inzet maakt een verschil in hun levens. Doe je weer mee?

Doneer en help mensen in nood op eigen benen te staan