Skip to main content

Inkomsten en uitgaven

Het werk van ZOA is onmogelijk zonder de hulp van onze donateurs en vrijwilligers. Duizenden mensen, kerken, scholen en bedrijven die er samen met ons willen zijn voor slachtoffers van oorlogen en rampen. In 2020 steunden zij ons werk met € 13,3 miljoen.

Financiering

Bronnen van inkomsten

Naast de bijdragen van onze achterban ontvangen we ook financiering van institutionele donoren, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Voor veel van deze bedragen geldt de voorwaarde dat we zelf een bedrag moeten inleggen. Uw gift geeft toegang tot meer financieringsmogelijkheden, zodat we nog meer mensen kunnen helpen.

Hoe wordt mijn gift besteed?

In 2020 steeg het bedrag dat we uitgaven aan onze doelstellingen met 6 procent naar € 59.865.050. We konden de hulp uitbreiden in Irak, Congo, Sudan en Jemen. Daarnaast startte ZOA voor het eerst in Colombia met projecten voor Venezolaanse vluchtelingen; schoon water, sanitatie en voedselhulp.

Van alle inkomsten wordt 95 procent besteed aan onze doelstelling: het ondersteunen van mensen die alles zijn kwijtgeraakt door natuurrampen of een gewapend conflict. Slechts 3,5 procent zetten we in voor fondsenwerving. Zo’n 2 procent gebruiken we voor administratie- en beheerskosten.

Meer weten over de financiën en organisatie van ZOA? 

In het jaaroverzicht 2020 vind je een uitgebreide toelichting op de inkomsten en uitgaven van ZOA. 

Download het jaaroverzicht 2020 (pdf, 6,3 MB)

Ga naar de pagina organisatie