Skip to main content

'Veel teleurstellingen en een enkel lichtpuntje'

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe beoogde kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB staan forse bezuinigingen op internationale samenwerking. “ZOA is teleurgesteld over deze beslissing, maar we zien ook lichtpuntjes in dit akkoord”, zegt ZOA-bestuurder Edwin Visser.

Read more

ZOA reageert op bezuinigingen in nieuw kabinetsakkoord

Forse bezuinigingen 

De bezuinigingen lopen in de komende jaren op naar een jaarlijkse bezuiniging van 2,4 miljard euro vanaf 2027, dat komt neer op een krimp van ongeveer 35% ten opzichte van het huidige budget. Hoewel deze uitkomst in lijn is met de verkiezingsprogramma’s, blijft het wrang dat onze naasten in nood in andere delen van de wereld de rekening moeten betalen voor prioriteiten van de Nederlandse regering.

ZOA’s programma-directeur Edwin Visser ziet echter ook positieve punten in het akkoord: “Ik ben blij dat er een grens wordt gesteld aan het betalen van de kosten van noodopvang van asielzoekers uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Netto was Nederland daardoor de afgelopen jaren de grootste ontvanger van ontwikkelingsgeld. Het is goed om te zien dat er eindelijk naar onze sector is geluisterd op dit punt.” Het nieuwe kabinet maximeert de kosten voor asielopvang tot 10% van het budget. Daardoor komt er binnen het budget van Ontwikkelingssamenwerking relatief meer geld beschikbaar voor het ondersteunen van mensen in nood wereldwijd. “Dit verzacht de harde bezuinigingen enigszins, maar onderaan streep blijft het een forse korting op hulp aan de meest kwetsbaren in de wereld”, verzucht Visser.

Aanzien

Het hoofdlijnenakkoord spreekt over het belang van internationale veiligheid. Dat uit zich onder andere in investeringen in defensie en ook de waarde van ontwikkelingssamenwerking wordt in dat licht erkend. Werken aan stabiliteit in lage- en middeninkomenslanden wordt echter niet bevorderd door te bezuinigen. “Om te werken aan stabiliteit is er juist meer geld nodig om veerkracht te vergroten”, benadrukt Visser. “Ook internationaal zal het aanzien van Nederland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking dalen: Nederland komt niet langer in de buurt van de internationale afspraak over het besteden van 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking.”

Edwin Visser

Noodhulp

De komende tijd zal uitwijzen op welke onderdelen de bezuinigingen zullen vallen. Het akkoord noemt een prioriteit voor water- en voedselprogramma’s. ZOA benadrukt het belang van noodhulp gezien het toenemende aantal crises. “Naast pleisters plakken is ook structurele wederopbouw belangrijk”, vindt Visser. “Want daarmee maken we mensen en gemeenschappen weerbaar voor toekomstige uitdagingen.”

 

Voor meer informatie of een interviewverzoek kunt u contact opnemen met KlaasJan Baas: 06-53718751 / k.baas@zoa.ngo  Fotobijschrift header: Vluchtelingenkamp Alhoori in Gedaref, in het oosten van Sudan. Fotocredit: Lieuwe Siebe de Jong (ZOA)